DETTE ER 2008-UTGAVEN AV TEKSTUALITET. Gå til den nyeste utgaven

Emne: Vennskap

15 mai

HVA TRENGER DIN VENN

Skriv ut
Noen er svært syke og vet de har kort tid igjen å leve.
Andre er alvorlig syke, men har utsikter til helbredelse.
Mange må leve med sykdom, men har håp om gode dager i mange år.
Noen er i sjokk etter ulykker og andre kriser som brått snur livet på hodet.
Det er best vi ikke ripper opp [...]