DETTE ER 2008-UTGAVEN AV TEKSTUALITET. Gå til den nyeste utgaven

Emne: Tid

07 sept

Hjemmehjelp

Du må forlate dem på opptur, vet du.
Jon-Roar Bjørkvold, fra boken Skilpaddens sang.