DETTE ER 2008-UTGAVEN AV TEKSTUALITET. Gå til den nyeste utgaven

Emne: Kommunikasjon

04 sept

SI NOE

Cesilie Tanderø. Å være venn i krisetider.Ingen kommunikasjon er perfekt. Ikke noe besøk er helt. Bare gjør noe eller si noe! Det er bra nok.