Liker – Liker ikke

16/11/2016
Av

Selma-gruppa er opptatt av kvinners plass og roller i historien, litteraturen og alle andre steder. Derfor kastet vi oss begjærlig over boka 60 damer du skulle ha møtt da den kom ut. Her kan du lese vår stikkordanmeldelse av den. (Stikkordsanmeldelse er en ny kritikksjanger for deg som har det travelt, inspirert av Susan Sontags lister. Vil du vite mer om Susan Sontags lister, se denne artikkelen eller google det!)

 

En stikkordanmeldelse forfattet av Selma-gruppa

 

 

selma-gruppa_likerVi liker

 • selve idéen til boka
 • at damer og damers bidrag i samfunnet blir løftet frem
 • at vi blir kjent med damer vi ikke hadde hørt om før
 • at temaet er formidlet på en lett tilgjengelig og folkelig måte
 • bruk av humor i tekst og tegning
 • formatet på boka
 • bruk av tegneserie som virkemiddel i sakprosa
 • at boka har referanseliste bak
 • den lekne fremstillingen, for eksempel av Høeg som danser i herreundertøy
 • at Hannah Ryggen er tatt med, siden vi var på utstillingen om henne på Nasjonalgalleriet i fjor sommer og synes hun fortjener å løftes mer frem
 • at Elsa Laula Renberg, opphavskvinnen bak samenes nasjonaldag, er med i boka
 • påminnelsen om at menn ofte får for stor plass i forhold til kvinner (for eksempel i valg av teoretikere og eksempler i skoleverket)
 • lister
 • at Manifest forlag satset på boka
 • at boka ligger i stabler i bokhandelen
 • at boka skaper debatt

 

selma-gruppa_liker_ikkeVi liker ikke

 • den utydelige tittelen
 • at forfatterne ikke sier noe om kriteriene for utvalget
 • at utvalget ikke presenterer større bredde i kvinners samfunnsengasjement
 • at det ikke er tydelig hva hver enkelt har bidratt med i norsk kvinnehistorie
 • at kvinnenes liv blir så konvensjonelt behandlet med stort fokus på familie, ekteskap, barn og skilsmisser
 • prioriteringen av hvor stor plass hver av de presenterte kvinnene får
 • at Siv Jensen får større plass enn Gro Harlem Brundtland i en bok om kvinnehistorie
 • at tegningene er for like i tema og derfor glir litt over i hverandre
 • at så mange i utvalget fremstilles som sære, rare eller litt stygge
 • at det trekkes frem så mange lesbiske kvinner uten at dette tematiseres nærmere
 • at det ironiseres over Åsa Grude Skard
 • at utvalget slutter så tidlig (hva med kvinnene som er aktive i dag, for eksempel flerkulturelle kvinner som Shabana Rehman og Amal Aden?)
 • at utvalget begynner så sent (hva med kvinnene som gikk foran?)

 

60_damer_du_skulle_ha_moettFakta om boka
Tittel: 60 damer du skulle ha møtt. Norsk kvinnehistorie for deg som har det travelt
Forfatter: Marta Breen
Illustratør: Jenny Jordahl
Utgivelsesår: 2016
Forlag: Manifest
ISBN 978828342014

 

 

 

 

Selma-gruppa

− består av Berit Rusten, Kirsti Tveitereid, Mari Kildahl og Mona K. Haug
− ønsker å diskutere, har fagtørst og vil prøve ut sjangere innen faglitterær skriving
− har jevnlige seminarer hvor deltakerne analyserer, diskuterer og skriver
− springer ut fra en kollokviegruppe fra masterstudiet i faglitterær skriving ved Høgskolen i Vestfold 2011
− etablerte seg formelt etter studietur til Selma Lagerlöfs hjem Mårbacka i Värmland i Sverige høsten 2014
− har mottoet «Det er lov å leke»

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Arkiv

Om været

«Været gjorde at vi måtte skaffe oss klær, tak over hodet, oppvarming, vanningssystemer, paraply og solhatt. Og for å få til det, måtte vi utvikle språk, fornuft og samarbeidsevne. Kort sagt, været er en av grunnene til at vi i det hele tatt lever i en sivilisasjon.»

Tommy Sørbø

Om idealtypene kompetitiv og hierarkisk ære

«I kompetitiv ære konkurrerer alle om æren, og æresgruppen som kollektiv vurderer hvem som best oppfyller kravene æreskodeksen stiller. I hierarkisk ære finnes det én eller noen få personer på toppen av et hierarki som vurderer hvem som har ære og hvor mye, og resten av æresgruppen føyer seg etter denne vurderinga.»

Arnved Nedkvitne

Om realistiske utopier og barnevennlige samfunn

«For meg er en ‘realistisk utopi’ en som tar utgangspunkt i realistiske forutsetninger, og forsøker å vise at de kan utnyttes på en bedre måte. Derfor kommer ‘Det andre landet’ inn på temaer som datateknologi, automasjon, forurensning, kampen mot arbeidsløshet, og manns- og kvinneroller – fordi alt dette er rammebetingelser som våre barn vokser opp under. Etter mitt syn vil det ikke være mulig å skape et virkelig barnevennlig samfunn uten å finne bedre løsninger på slike samfunnsproblemer.»

Gudrun Eckblad

Om folkedannelsen

«En forklaring på den demokratiske samfunnsutvikling i det danske og det norske system, sammenholdt med det tyske, ligger i skoleinstitusjonen, i dens samfunnsformende rolle. Skulle dansk og norsk historie gjennom de siste par hundre år fanges i ett ord, måtte det være ‘utdanningsrevolusjon’. – Folkedannelsens elitegrupper sprang til dels ut av en kulturell dannelsestradisjon som var uavhengig av Universitetet, med folkehøyskolene og lærerseminarene som nøkkelinstitusjoner.»

Rune Slagstad

Om veien til menneskesamfunnet

«Vi er på vei mot en økonomisk tenkning som baserer seg på omsorg og tillit – en ømhet for den felles menneskelige opplevelsen av fristelser, gleder, skuffelser og seire. En erkjennelse av at næringslivet, globaliseringen og utviklingen starter med mennesket – med ideer, samarbeid, friksjon, konkurranse og skaperkraft.»

Kathrine Aspaas

Om memer og memetikk

«Selv om de fleste biologer nok etter hvert har godtatt at kultur og kulturell variasjon ikke kan reduseres til gener og genetikk, er det mange som ikke vil gi slipp på tanken om at vi dypest sett må ha å gjøre med den samme typen utvalgsmekanismer. På samme måten som genenes reproduksjon avhenger av overlevelsesmulighetene til organismene som bærer dem, må kulturelementene som kulturelle arter makter å spre og videreføre, avhenge av om disse elementene tjener artenes overlevelsesevne.»

Jon Schackt

Om Hakkebakkeskogen

«[At alle dyrene skulle gå på to ben] var meget viktig, og det skulle komme til å gå som en rød tråd gjennom alle hans oppsetninger av stykket, alle diskusjoner med teatersjefer, instruktører og skuespillere, alle insisterende forklaringer og detaljerte beskrivelser om hvordan det burde tolkes: Egners dyr var ikke dyr. (Med unntak av Hannibal.) De var mennesker i forkledning. Eller rettere: Menneskelige ideer i dyreham.»

Anders Heger

Om skriving

«Å skrive godt er [...] å forplikte seg overfor saken på slikt vis at både tankeinnholdet og den språklige ytelsen står fram, klart og påfallende. Det krever en dristighet, tror jeg, i alle fall en viss frimodighet.»

Anders Johansen

Om å samtale for å tenke

«Jeg trenger å ‘skrive for å tenke’, men også å ‘snakke for å tenke’. Samtale bidrar til språkutvikling og skaper kunnskap. Kritikk og dialog er en måte å oppdage nye sammenhenger på, akkurat som skriving. Samtalen kan dessuten gi en bekreftelse på at du holder på med akkurat det du skal.»

Sissel Lie

Om for mye litteratur

«Det er nettopp når oppgaveforfatteren ser hvor mange antall treff han eller hun får at det dialektiske forholdet mellom problemformuleringen, litteratursøkingen og den eksisterende litteraturen virkelig går opp for vedkommende.»

Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen

Om offentlig fornuft

«En borger engasjerer seg altså i offentlig fornuft når han eller hun reflekterer innenfor et rammeverk som består av det han eller hun oppriktig mener er det mest rimelige politiske rettferdighetsbegrepet, en oppfatning som uttrykker politiske verdier som andre frie og likeverdige borgere også med rimelighet kan forventes å gi sin tilslutning.»

John Rawls

Om det metaforiske økosystemet

«I vår daglige språkbruk - snakking, lytting, skriving og lesing - trekker vi veksler på et digert økosystem som vi bruker og bidrar til hver gang vi åpner munnen eller ørene, og som ikke kan eksistere på noen annen måte enn den kollektive. Så hvis mennesker er selviske, må de først være uselviske. De må kunne legge sine strategier innenfor et kommunikativt fellesskap.»

Dag O. Hessen og Thomas Hylland Eriksen

Om den trykte boka

«Det er neppe tilfeldig at det nettopp er når den trykte boka er mer truet enn den antagelig noen gang har vært, at interessen for dens vesen, dens effekt på teksters betydningsdannelse og de vilkår den har lagt for teksters liv i kulturen, for alvor er i ferd med å utforskes.»

Tore Rem